Szövegértés -alkotás

Feladatok

Módszertan - Elmélet

Szövegtan

Szövegértés, szövegművek elemzése

Szövegalkotás

Témakiválasztás

A beszéd körülményei

Anyaggyűjtés

A beszéd szerkezete

Bevezetés

Tárgyalás

Befejezés

Az anyag kidolgozása

Szemléltetőeszközök használata

Szövegalkotás

Témakiválasztás

A beszéd körülményei

Anyaggyűjtés, -elrendezés

Az anyag elrendezése – a beszéd szerkezete

Bevezetés, a kezdés technikái

Kidolgozás: gondolatmenet felépítése, tárgyalás

Befejezés, a lezárás technikái

Az anyag kidolgozása – a beszéd megfogalmazása