Disputa

Feladatok

Módszertan - Elmélet

A Karl Popper formátumú vita

A tétel

Az érv

A definíció

A csapatok felkészülése a vitára

Bíráskodás

Konszenzust kereső viták

 

 

1. feladat - Diákparlament  
 • A játékot játszhatjuk országos szinten, ilyenkor érdemes különböző tárcákban is gondolkodni. (Egészségügy, Szociális ügyek, Környezetvédelem, Oktatás, Kultúra, Honvédelem, Közbiztonság, Munkaügy, Kommunikáció, Közlekedés stb.) Lehet azonban települési vagy iskolai szinten is játszani.
 • Osszuk a tanulókat 3-4 csoportba. Különböző politikai pártok lesznek. Választhatnak filozófiát is, de nem feltétlenül szükséges.
 • Mindegyik tagnak be kell nyújtania egy törvényjavaslatot, vagy „törvénymódosítást”.
 • Írjunk a táblára egy listát minden „párt” törvényjavaslatairól.
 • A másik párt tagjainak legalább a javaslatok felét ki kell választania, hogy megkritizálja őket.
 • Adjunk a tanulóknak néhány percnyi gondolkodási időt, hogy végig gondolják, hogyan kritizálhatják meg a kiválasztott javaslatokat, és hogyan védhetik meg a sajátjukat.
 • Ezután elkezdődik a parlamenti ülésszak.
 • A tanár elnöklete alatt sorba veszik a javaslatokat, megvitatják őket és szavaznak.

 

2. feladat - Hogy osszuk el a pénzt?  
 • A helyi közösség nagyobb pénzösszeghez jutott, azt kell elosztani.
 • Gyűjtsünk különböző csoportokat, akiknek közös érdekeik vannak. (Fiatalok, kisgyerekesek, középkorúak, öregek, autósok, gyalogosok, kereskedők, környezetvédők stb.)
 • Mindegyik érdekcsoport találja ki, hogy mire lenne leginkább szüksége a településen.
 • Vitassátok meg a javaslatokat és döntsétek el, hogyan lehet a legigazságosabban befektetni a pénzt, úgy hogy a közösség legtöbb tagjának a legnagyobb hasznára legyen.