Disputa

Feladatok

Módszertan - Elmélet

A Karl Popper formátumú vita

A tétel

Az érv

A definíció

A csapatok felkészülése a vitára

Bíráskodás

Konszenzust kereső viták

Ebben az alpontban az anyag deduktív felépítése miatt a tartalomjegyzékre kattintva előbb a módszertani rész érhető el, majd onnan a feladatok.

Ki nyeri meg a vitát?

Tekintettel arra, hogy a bizonyítási kötelezettség az állító és a tagadó csapat között egyenletesen oszlik el, mindkét csapatnak nagyon figyelnie kell arra, hogy amellett, hogy saját kritériumukat jól megfogalmazzák és saját érvrendszerüket logikusan, lényegre törően felépítik, rámutatnak a másik csapat érveinek gyengeségeire, hibáira is rámutatnak és ellenérvekkel, bizonyítékokkal megcáfolják őket.

A vitát az a csapat nyeri meg, amelyiknek a kritériuma, az érvei a tételt erősebben bizonyítják, mint a másiké. Természetesen a gyengén előadott érvek nincsenek olyan hatással a hallgatóságra, a bírónak azonban nem az előadásmódot, hanem a kritérium és az érvek minőségét kell mérlegelnie döntésénél. A vita csapatmunka, tehát nem egyes beszélők, hanem a csapat összehangolt munkája az, ami győzelemhez segíthet. Gondoljuk meg, hogy egy logikus és meggyőző érvrendszer felépítése mennyi összmunkát és egymásra való figyelést igényel.

A bíró feladatai

A bírónak vannak nagyon gyakorlatias feladatai, neki kell biztosítani az időmérést, hiszen a disputa nagyon szigorú időkeretek között folyik. A beszédidő lejárta előtt egy perccel figyelmeztetni kell a beszélőt (valamilyen diszkrét, előre megbeszélt jelzéssel). A beszédidő lejártakor a beszélő befejezheti az utolsó mondatát. A bíró vagy a nézők semmiféle más jelet nem adhatnak a vitázóknak. A bíró feladata az is, hogy a szabályok betartása felett őrködjön. A vitázók csak a felkészülési idő alatt beszélhetnek egymással. Amikor egy vitázó beszél, senki nem próbálhat meg vele kommunikálni.

A bíráskodás során a bírónak jegyzetelni kell a definíciót, kritériumokat, érveket, hogy a döntési folyamat során még egyszer áttekinthesse a vitát. Nagyobb versenyeken mindig páratlan számú bíró van, akiknek önállóan kell meghozniuk az egyéni döntésüket, és szavazással döntenek a végeredményről. A bíráskodásnak pártatlannak kell lennie. Nem szabad, hogy a bírót a vitatott kérdéssel kapcsolatos saját véleménye befolyásolja a döntésben. Neki csak az érvek kritériumok tételhez viszonyított bizonyító erejét szabad mérlegelni. A bíráskodás során nem szabad elvesznie a részletekben, az összkép alapján kell döntenie. A bírónak a döntését szóban vagy írásban indokolnia kell, hiszen ebből tanulnak a vitázók.