Disputa

Feladatok

Módszertan - Elmélet

A Karl Popper formátumú vita

A tétel

Az érv

A definíció

A csapatok felkészülése a vitára

Bíráskodás

Konszenzust kereső viták

1. feladat - Találd ki, mit definiáltam

Vágyaiban valamilyennek vagy valahova képzeli magát
Ábrándos képzelődésbe merül
Kerek szemű, horgas csőrű éjjeli ragadozó madár
Óceánban élő, a cetek rendjébe tartozó óriási emlősállat
Olyan kormányzási forma, ahol az emberek szavazással döntik el, hogy ki kormányozza őket
Akinek mindene az evés, ivás
Aki tudatosan valótlant mond
Vállhoz szorítva megszólaltatható négyhúrú, a legmagasabb hangolású vonós hangszer
Sportolásra (fényűző) szórakozásra használt lakható, gyors kis hajó
Igavonó állat, különösen szarvasmarha nyakára tekeredő (páros) fakeret, amelyhez a szekérrúd kapcsolódik
Felhalmozott pénz vagy különlegesen értékes ingó vagyontárgyak összessége
Sajnálkozás, lelkiismeret-furdalás fogja el valami miatt
Az élőlények környezetükhöz való viszonyát kutató tudományág
Ellenséges viszonyt megszüntetve újra barátságos viszonyt teremt valakivel
Későbbi felhasználásra tárol
A nyomtatásban való gondolatközlés szabadsága
Gyanakvást, bizalmatlanságot, ártó szándékot kifejező, oldalról figyelő (szem)
Versenyen, mérkőzésen izgulva szívvel-lélekkel valakinek a győzelmét kívánja
Ragadós, nedves piszok
Az emberiség vagy valamely nép, nemzet életében történt fontosabb események sorozata, illetve ennek valamely szakasza

 

2. feladat - Definiáld a fogalmat

Álmodik
Álmodozik
Bagoly
Bálna
Demokrácia
Haspók
Hazug
Hegedű
Jacht
Járom
Kincs
Megbán
Ökológia
Összebékül
Raktároz
Sajtószabadság
Sanda
Szurkol
Szutyok
Történelem

 

3. feladat – Mi a módszer?

Különböző módszerek felhasználásával definiáljuk az alábbiakat:

betegség, cukor, elefánt, égitest, európaiság, háború, szegénység, skanzen, vallás.

Próbáljuk ki, hogy megfelelnek-e definícióink a felcserélhetőség követelményének. Mondjuk el szomszédunknak a definíciót, próbáljuk ki, vajon egyértelmű-e?

 

4. feladat - Keresd a hibát a definícióban

Keressünk fogalmakat, amikre szintén ráillenek az alábbi definíciók, hogy bebizonyítsuk az alábbi definíciók elégtelenségét:

  • A kakaó meleg ital, amit az emberek kávé helyett isznak
  • A helikopter a levegőnél nehezebb szerkezet, ami repül
  • A sajtószabadság olyan szabadságjog, amit az alkotmány biztosít.

Állapítsuk meg, mi a hiba a következő definíciókban, és írjunk olyan definíciókat, amik kiküszöbölik a hibát.

  • A kutya az ember legjobb barátja.
  • Káros az, ami kárt okoz.
  • A vadász olyan ember, aki fájdalmat és szenvedést okoz az állatoknak.