Disputa

Feladatok

Módszertan - Elmélet

A Karl Popper formátumú vita

A tétel

Az érv

A definíció

A csapatok felkészülése a vitára

Bíráskodás

Konszenzust kereső viták

A tétel:

A tétel egy olyan vitatható állítás, amely racionális embereknek módot ad arra, hogy értékekről, elvekről, helyes és helytelen eljárásmódokról vitatkozzanak.

Vegyük példának azt a tételt, hogy:

Állítjuk, hogy: Az Európai Unióban minden tagország nyelvét hivatalos nyelvként kell elfogadni.

A tételt meg lehet közelíteni a gyakorlati problémák szintjéről. Ha minden tagország nyelve hivatalos, mennyi tolmácsra van szükség, mennyiféle nyelvtudás-kombinációra van szükség, mennyi a költségvonzat, szeretnénk-e a költségvetés ekkora részét a nyelvkérdésre költeni?

Van azonban a problémának egy általánosabb szintje is. Ha nem minden nyelv hivatalos nyelv, ki és milyen alapon fogja eldönteni, hogy mely nyelveket választjuk ki? Az erősebbek, a nagyobbak? És mi lesz akkor a gyengébbekkel és a kisebbekkel? Mivé válik a tagországok egyenlő jogainak szép elve?

Az első megközelítési módot nevezzük az eljárásmódról szóló vitának, a másodikat pedig elvekről szóló vitának.

Milyen a jó tétel?

  • A jó tétel középúton van az elvek és a gyakorlatiasság tekintetében.
  • A jó tétel megvitatásához alapos felkészültség kell, de nem szükséges speciális szaktudás.
  • A jó tétel kerüli a személyes belső meggyőződést érintő kérdéseket. Isten létéről például nem lehet disputában vitázni.
  • A jó tétel mellett és ellen kiegyensúlyozottan találhatók érvek.
  • A jó tétel egyértelmű és konkrét.

Megoldási ötletek a feladathoz: