Értékelés a budapesti Batthyány Lajos Általános Iskola Montessori-jellegű osztályaiban

 

Szekció: Árnyalt értékelés

Időpont: 2003. május 27. 11:10 - 12:40, illetve 14:20 - 15:50

Helye: 1049. terem

Foglalkozásvezetők: Jávor Júlia,  Kovács Éva

 

 

A Montessori-peadagógiában a legfontosabb az azonnali szóbeli értékelés, amelynek célja, hogy a jól sikerült megoldásokat jelezzük, míg a hibásan értelme­zett vagy hibásan megoldott feladatokat közösen beszéljük meg. A gyermek munkájába nem javítunk bele, hanem közösen ismét ellenőrzünk.

A Montessori-pedagógia jelszava: „Segíts, hogy magam csinálhassam!” Ez azt jelenti, hogy várjuk meg, érezzük rá, hogy a gyermek mikor kér segítséget, s csak akkor és annyit segítsünk, hogy utána képessé váljon az önálló munkálkodásra. Az értékelést is meghatározza ez a szemlélet.

A folyamatos szóbeli értékelés mellett a Montessori-pedagógia alkalmazza az írott szöveges értékelést is.

 

Az első osztályosok írott szöveges értékelése megőrizte Maria Montessori eredeti, hármas értékelő mondatát: „Megismerte, gyakorolja, uralja”.

A szöveges értékelés vizsgálja, hogy a gyermek

§         motivált-e a tanulásban,

§         koncentráltan dolgozik-e,

§         tudja-e saját munkáját értékelni,

§         milyen a kapcsolata társaival,

§         milyen a kapcsolata a pedagógusokkal,

§         hogyan tartja magát az egyéni megállapodásokhoz,

§         felismeri-e mások igényeit,

§         mennyire toleráns,

§         képes-e egyedül öltözködni, a higiéniás szokásokat betartani,

§         hogyan ápolja, védi környezetét,

§         felelőséggel bánik-e a montessoris és egyéb eszközökkel.

 

A szöveges értékelés részletesen kitér a tanulási blokkok értékelésére is.

Például a magyar nyelv és irodalom blokk értékelése során vizsgáljuk:

§         a beszédfejlődést, a spontán beszédet, a szókincset, az írásirányt, az írásfejlődést, a betűismeretet, a szóolvasást, a szövegolvasást.

A matematika blokk értékelése során vizsgáljuk:

§         a tárgyak, dolgok tulajdonságainak felismerését, sorba rendezését, a szabály­felismerést, az összemérést, a párosítást, az irányokat, az összeadást, kivonást, a je­lek ismeretét és alkalmazását, a számjegyek írását.

 

A szöveges értékelések átadása félévkor, illetve év végén történik. A gyerme­keknek egyenként, személyes beszélgetés keretében adjuk át az írott szöve­ges értékelést. A szülőkkel, ha ezt igénylik, négyszemközti beszélgetésen tár­gyaljuk meg értékelést.

 

 

 

© Országos Oktatási Integrációs Hálózat

Design: FeVa, SZM & g@rpi